Nahrávanie...

Záznamník teplôt

TemPi je ideálny na meranie teplôt v skladovacích priestoroch potravinárskeho, alebo chemického priemyslu ako aj na meranie teploty všeobecne. Je vhodný tiež na meranie teplôt v chladiacich boxoch a mrazničkách. Namerané hodnoty sa spoľahlivo zaznamenávajú po definovaný čas pre 1 až 30 teplotných senzorov. Senzory sú kalibrované v certifikovanom laboratóriu.

Ukážka PDF reportu

Image Image

Vlastnosti

Vlastnosi záznamníka teplôt TemPi.

Grafy

Prístup ku grafom 1 až 30 digitálnych teplotných senzorov v preddefinovaných časových intervaloch deň, týždeň, mesiac a rok.

Reportovanie

Generovanie reportov z jednotlivých senzorov v HTML a PDF formáte na dennej báze.

Archivácia

Archivácia PDF reportov pre každý senzor za posledných 60 dní. Zdrojové dáta sú uchovávané lokálne 90 dní.

Monitorovanie

Monitorovanie systémových zdrojov zariadenia, vrátane interných procesov a ich automatická oprava.

Notifikácie

Mailové notifikácie pre každý senzor vrátane upozornení na neobvyklé stavy a denné zasielanie vygenerovaných PDF reportov.

Dáta

Prístup k denným tabuľkovým dátam jednotlivých senzorov cez webové rozhranie.

Senzory

Každý snímač teploty má v energeticky nezávislej pamäti jedinečné nemenné sériové číslo od výrobcu.

Úložisko

Lókálny úložný priestor zariadenia môže byť v rozmedzí 8GB až 128GB, čo umožňuje ukladať veľké množstvo dát.

Čas

Zariadenie obsahuje zabudovaný modul na udržiavanie aktuálneho času nezávislého od externého zdroja a synchronizovaného z lokálneho, alebo verejného časového servera.

Grafy

Ukážky hlavného menu, grafov, tabuliek a monitoringu.

Cenník

TemPi sa dodáva štandardne s 2 senzormi. Ďalšie senzory je možné dokúpiť v rámci licencií, pričom licencia je PERMANENTNÁ (bez časového obmedzenia).

Základ

350€
 • 2x digitálny teplotný senzor
 • Grafy senzorov
 • Multi-graf všetkých senzorov
 • Prístup k tabuľkovým dátam
 • 60-dňové reporty
 • Bezplatné aktualizácie
 • Webový manažment
 • Mailové notifikácie
 • Systémové monitorovanie
 • Mobilná aplikácia

Kúpiť

Licencie

25€ / balík
 • 5x licencií [25€]
 • 10x licencií [50€]
 • 15x licencií [75€]
 • 20x licencií [100€]
 • 25x licencií [125€]
 • 30x licencií [150€]

Štandard

350€ + licencia
 • 5-30x digitálny teplotný senzor
 • Grafy senzorov
 • Multi-graf všetkých senzorov
 • Prístup k tabuľkovým dátam
 • 60-dňové reporty
 • Bezplatné aktualizácie
 • Webový manažment
 • Mailové notifikácie
 • Systémové monitorovanie
 • Mobilná aplikácia

Kúpiť

Kontakt

 • Spoločnosť:

  Pavol Macko - DoIT

 • Adresa:

  Jasovska 3, Bratislava 851 07, Slovakia

 • Telefón:

  +(421) 910 570 549

 • Email:

  info@doit.sk

 • Demo:

  Adresa: TemPi

  Prihlasovacie udaje: guest / guest